Werkwijze

Maatwerk

Voedings- en bewegingsadvies is maatwerk: adviezen zijn afhankelijk van diverse factoren.

Wie ben je? Wat wil je bereiken? En op welke termijn? Welke diëten heb je al gevolgd? Welke bewegingsvorm past bij jou? Ben je amateursporter of wedstrijd sporter? Wil je aankomen of juist afvallen? Ben je zwanger of in de overgang? Ben je volwassene of kind?

Het maatwerk gaat uit van een kennismakingsgesprek (telefonisch of ‘face to face’), een intake gesprek en een in overleg te bepalen aantal vervolgconsulten van een half uur. Het aantal vervolgconsulten is afhankelijk het plan van aanpak.

Na een kort kennismakin­gesprek, volgt een intake­gesprek. In het intake­gesprek wordt uitgebreid ingegaan op je wensen en doelen, de haalbaar­heid daarvan en de duur van de begeleiding. Tevens worden de nodige metingen en een lichaams­analyse gedaan, waarbij je wordt gemeten (lengte, middel­omtrek, en vetpercentage) en je BMI wordt bepaald. Vervolgens maak ik een uitvoerige analyse van je voedings- en beweeg­gewoonten, en, voor zover van belang, je levensstijl in het algemeen. Aan de hand hiervan worden heldere en haal­bare doelen gesteld.

Een intake gesprek duurt ongeveer 60 minuten.

In de vervolg­consulten bespreken we het door jouw ingevulde eetdagboek, waar ik een analyse van heb gemaakt om te kijken hoe jij je eet- en bewegings­gewoontes stapsgewijs kan gaan aanpassen om zo de gestelde doelen te realiseren.

In de vervolg­consulten leer je met ‘lastige’ momenten om te gaan en krijg je advies en suggesties over mogelijke variaties voor je ontbijt, lunch en diner. En natuurlijk ook over gezonde tussen­doortjes. Het aantal stappen en de benodigde tijd om het doel te bereiken is voor iedereen anders. Daarnaast kunnen doelen eventueel gedurende het traject bijgesteld moeten worden.

Word Slimmer, vraag Support!